Hållbar utveckling

foto

Hållbar utveckling inom frisörbranschen

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. En vanlig förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som publicerades 1987: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

I läroplansgrunderna inom hårbranschen som utkom 2009 står det bl.a. ”Hållbar utveckling skall tillämpas inom varje examensdel
Nyckelkompetenser för livslångt lärande omfattar hälsa, säkerhet och prestationsförmåga samt hållbar utveckling.”

Ekofrisörfortbildningens styrka är Hållbar utveckling inom frisörbranschen på en konkret nivå. Utbildningen ger möjlighet att fungera som frisör genom att vårda och färga hår med naturliga ekologiska produkter. Vi använder oss bl a av lera, torv, alger, örter och olika ekologiska oljor.

Inom utbildningen behandlas också miljö- vänliga och certifierade produkter med deras innehåll, på vilket sätt de påverkar naturen, hår och hud, kropp och själ.

Kunskap och medvetenhet om olika produkter,  deras innehåll och möjligheter inom hårvården ger oss verktyg att kunna medvetet välja på vilket sätt vi vill färga och vårda hår.
En ekofrisör kan idag jobba på olika sätt

  1. Traditionell frisör och ekofrisör (om frisören jobbar även som traditionell frisör är det viktigt att hon är ärlig mot kunden och meddelar kunden vilka produkter hon jobbar med).
  2. Som Ekofrisör och Safe Hair Salon, där frisören har möjlighet att göra alla behandlingar, men inom Safe Hair Salon är de allra hårdaste kemikalierna (som bl a har gett allergiska reaktioner) förbjudna.
  3. Som Ekofrisör inriktad på holistiska, vårdande behandlingar. Ekofrisören använder endast naturliga och ekologiska produkter vid färgning och vårdande av hår, och som specialisering erbjuder holistiska behandlingar tex Indisk Huvudmassage.

Mona Mether, ekofrisörutbildare

Hållbar utveckling inom frisörbranschen